Jak vypadá digitalizovaný svět

Balíčkem služeb pro TIA Portál V14 (Totally Integrated Automation Portal) rozšiřuje Siemens svou základnu pro zkrácení inženýrského času