Příklady z programování v CAD/CAM pro soustružnicko-frézovací stroje (VIII)