Jak správně zvolit řezný nástroj

Řezné nástroje (16)

Řezné nástroje (16)

Životnost nástrojů závisí především na tvrdosti a odolnosti proti opotřebení. Všechny technologie směřující ke zvyšování životnosti jsou velmi důležité. Neopomenutelným...

16 871

Řezné nástroje (15)

Německá firma CemeCon AG, působící globálně, se sídlem ve Würselenu, se zabývá vývojem nových high-tech povlaků a zakázkovým povlakováním především řezných nástrojů. Jednou z...

Řezné nástroje (14)

Řezné nástroje (14)

Problematika obrábění dílů pro letecký průmyslVýrazně vyšší užití titanu jako konstrukčního materiálu v civilním leteckém průmyslu začalo kolem roku 1980. Krátkou dobu po tom, co...

Řezné nástroje (13)

Řezné nástroje (13)

Renomovaní výrobci řezných nástrojů, kteří disponují dostatečně širokou nabídkou, nabízejí soubory, které obsahují vybrané typy nástrojů vhodné k provádění rozhodujících operací...

Řezné nástroje (12)

Zvláštnosti třískového obrábění vybraných materiálových skupin Stále se rozšiřuje používání nových materiálů, splňujících vysoké požadavky kladené na výrobky, které se z nich...

Řezné nástroje (11)

Řezné nástroje (11)

Dokončovací operace při obrábění otvorů Vrtáky s výměnnými řeznými destičkami dosahují přesnosti rozměrů vrtaného otvoru v rozmezí IT12 – IT13, klasické spirálové vrtáky IT9 až...

Řezné nástroje (10)

Řezné nástroje (10)

Přestože pod třískovým obráběním závitů se rozumí především jejich zhotovení soustružením či frézovánímna moderních strojích, pro úplnost uvádíme i stručnou zmínku věnovanou...

Řezné nástroje (9)

Řezné nástroje (9)

Vrtání jako základní metoda ke zhotovení válcových děr v obrobku se vyznačuje rotačním pohybem nástroje, kombinovaným s přímočarým pohybem podél jeho osy. V zásadě je možná...

Řezné nástroje (8)

Řezné nástroje (8)

Frézování II Frézování drážek je další typickou frézovací úlohou. Drážku lze zhotovit frézováním buď obvodem kotoučové frézy, nebo několika způsoby stopkovou frézou. Volba...

Řezné nástroje (7)

Řezné nástroje (7)

Frézování I Frézování se původně popisovalo jako třískové obrábění rotujícím nástrojem, vůči němuž obrobek vykonává posuvný pohyb. S rozvojem obráběcích strojů a jejich řídicích...

Načíst další články