Příběhy úspěchu 2017

201 25881

Vědec není nikdy se svou prací hotový

V České republice nenajdeme mnoho podobných příkladů zdařilého transferu výsledků vědy a výzkumu do komerční praxe, jakým je úspěšný spin-off Ústavu technické a experimentální...

100 25877

Reálná práce se zákazníkem je práce v terénu

Všechno to začalo v 1. ročníku postgraduálního studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kdy pan Staněk dostal nabídku od jedné tehdy významné firmy, která se specializovala na...