VUT v Brně získalo 3D biotiskárnu, napomůže výzkumu v oblasti regenerativní medicíny