V Česku sílí snahy prosazující technologie na využití či ukládání oxidu uhličitého