Turbíny budoucnosti si samy vyhodnotí opotřebení komponent a objednají servis