Pozvánka na 4. odborný seminář Technologie čištění a předúpravy povrchů „Čejkovice 2023“