Letošní „Káčko“ se zaměřilo především na odpovědné zacházení s plasty