Lasery a fotonika nacházejí uplatnění v budoucnosti výroby a dopravy