Kilometry rozvodů silnostěnného ocelového potrubí v největším solárně termickém systému sušení čistírenských kalů na světě