Grafenová membrána s atomárními póry třídí plyny téměř dokonale