Důležitá role víceúčelových letadel ve strategii obrany (nejen) naší země