Předplněné injekční stříkačky z cykloolefinového kopolymeru