Nový plastový materiál mění vlastnosti po ozáření světlem