Lékové lahvičky s ochranou proti oxidaci, UV záření a zvlhnutí