VARIAXIS j-600/5X nabízí efektivní obrábění více ploch