Dynamické frézování jako optimální strategie frézování v náročných procesních podmínkách