Upgrade dlouhotočného soustruhu přináší větší flexibilitu výroby