Obrábění s využitím šestimístného paletového zásobníku