Měření přípravy řezné hrany a drsnosti povrchu s přesností na μm