Náplast s mikrojehličkami aplikuje vakcínu bez nutnosti ji uchovávat v chladu