Nanoprotilátky vypěstované v rostlinách nabízejí pomoc v boji s budoucími epidemiemi