Zdravotnické organizace zavádějí nové technologie, ale musí se více zaměřit na měnící se očekávání pacientů