Úkol pro budoucnost: odstranit zbytková farmaka z vodních toků