Nepatrný senzor monitoruje stav transplantovaného orgánu v reálném čase