Jak správně zacházet s pacienty, kteří mají v důsledku např. COVID-19 syndrom akutní dechové tísně