Aditivní technologie si razí cestu k širšímu uplatnění i v péči o zdraví