INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 21301

Umělá inteligence – příležitost, nebo ohrožení?