INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Studie: Podniky jsou ohroženy neidentifikovaným síťovým provozem