INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Mobilní hrozby vzrostly za poslední rok o 400 %