INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Evropský průzkum: Dodržování pravidel GDPR zůstává nejasným a pomalým procesem