INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Děkan Fakulty informačních technologií VUT předal medaile za zásluhy v IT