INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Co přinese konference INSPO 2019