INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

AITOM rozšiřuje svůj vzdělávací program Cybersec.cz o téma GDPR