Uživatelé webů již nechtějí přemýšlet, prediktivní algoritmy jsou na vzestupu