Robotickou automatizaci využívá většina center sdílených podnikových služeb