Nejvyužívanější službou je monitoring zákaznické IT infrastruktury