Kvůli neefektivnímu využívání dat mají podniky problém inovovat své produkty