V Polsku byl schválen plán na výstavbu reaktoru Rolls-Royce