Obnovitelné zdroje energie lze uplatnit i v extrémních podmínkách