Hlubinné projekty geotermálních elektráren

Nejvýkonnější geotermální elektrárna světa The Geysers (1 540 MW).