ENERGETIKA / TEPLO

Nejvýkonnější geotermální elektrárna světa The Geysers (1 540 MW).

Hlubinné projekty geotermálních elektráren