„Chytrá okna“ po ozáření ztmavnou a začnou fungovat jako solární články