České uhlí má být částečně nahrazeno teplem z podzemí