Zlepšovací návrhy zaměstnanců ušetřily loni huti LIBERTY Ostrava více než 6 milionů korun