Zlepšovací návrhy zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava uspořily v loňském roce huti 14 milionů korun

2 19796