Zlaté ocenění pro Linde MH za odpovědné chování firmy