Živnostníci přesunují stále více činností svého podnikání do online prostředí