ZAT zveřejnil hospodářské výsledky, významně posiluje v nových segmentech