Zastaralý software má 94 % webů. Většina by neobstála ani proti XSS útokům